شماره مطلب: 3394

Plant Propagation by Tissue Culture 3rd Edition

نویسنده: 
Edwin F. George
انتشارات: 
Springer
تعدات صفحات: 
504
موضوع: 
تکثیر گیاه از طریق کشت بافت نسخه 3
کارگروه: 
حجم: 
6.85MB