عنوان مقاله: نويسنده:
Bob Flaws
تاريخ انتشار:
2005
چکيده:
ردیف عنوان مقاله نویسنده سال انتشارترتیب نزولی نوع مقاله
1 GUIDE to bees and honey
2 Biological and Chemical Terrorism Biological and Chemical Terrorism Alison
3 management essentials for Commercial Turkeys An Aviagen Group Company
4 PLANT PHYSIOLOGY Professor Emeritus
5 SHEEP NUTRITION H.Dove
6 Maize Food and Feed Consumption in the Developing World David Rohrback
7 تسهیل گری محسن ماموریان، علی خسروی، مژگان فلاحی
8 The Biosafety of Genetically Modified Organisms Clare Fairbairn, Graham Scoles and Alan McHughen 2000
9 کتاب نماهنگ نعیمی 1190
10 کشاورزی واب وهوا جن هوچنگ 1357
11 راهنمای بیوشیمی جیمزسی بلک استاک 1378
12 آفات مهم مرکبات اسماعیل غلامیان 1384
13 روش ساده زنبورداری رحیم مسلمی 1388
14 سالنامه آماری آب کشور وزارت نیرو 1390
15 علایم بیماری های قارچی سید جواد نوروزیان 1390
16 راهمای پرورش ماهیان سردآبی رضا فراهانی، مجتبی عظیمی اسک شهر و.... 1394
17 راهنمای کشت و کار گندم محسن اسماعیل زاده مقدم و همکاران 1395
18 راهنمای پسته (کاشت، داشت، برداشت) علی اسماعیل پور - سی یحیی امامی - مهدی بصیری - بهمن پناهی 1395
19 راهنمای نخود (کاشت، داشت، برداشت) عادل جهانگیری - کلثوم افرند - امیرحسین افشار 1395
20 راهنمای پرورش شتر (بخش دوم) مهناز صالحی، حسن نوبهاری، محمدعلی امامی میبدی، سعید زیبایی، داود صیدی، سیدعباس خدایی 1395