نام کتاب: نويسنده:
دكتر پيمان بيژن زاد
تاريخ انتشار:
انتشارات:
تعدات صفحات:
255
حجم:
5.1MB
موضوع:
بهداشت و اصول پرورش طيور
براي دانلود عضو شويد
ردیف عنوانترتیب صعودی نویسنده سال انتشار
1 کانال های آب رسانی :دكتراسماعيل يساري- مهندس بابك مومني 1391
2 پرورش دام ((گوسفند ، بز و گاو)) محمد ابراهيم نوريان سرور 1392
3 مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي محسن فرشادفر، غلامرضا بخشي خانيكي
4 جيره نويسي تغذيه آبزيان دكتر حشمت سپهري مقدم 91
5 جزوه میوه کاری در مناطق معتدل دکتر ارشادی
6 جزوه ذرت مهندس رستمی – مهندس قربانی
7 جزوه درس بهداشت و اصول پرورش طيور دكتر پيمان بيژن زاد
8 جزوه بذر شناسی دکتر حسینی مقدم
9 جزوه اصول زراعت دکتر خواجه پور
10 آشنایی با بیماریهاي طیور آقاي حسین حسنی