نام کتاب: نويسنده:
:دكتراسماعيل يساري- مهندس بابك مومني
تاريخ انتشار:
1391
انتشارات:
تعدات صفحات:
72
حجم:
5MB
موضوع:
کانال های آب رسانی
براي دانلود عضو شويد
ردیف عنوان نویسندهترتیب صعودی سال انتشار
1 جزوه ذرت مهندس رستمی – مهندس قربانی
2 پرورش دام ((گوسفند ، بز و گاو)) محمد ابراهيم نوريان سرور 1392
3 مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي محسن فرشادفر، غلامرضا بخشي خانيكي
4 جزوه اصول زراعت دکتر خواجه پور
5 جزوه بذر شناسی دکتر حسینی مقدم
6 جزوه میوه کاری در مناطق معتدل دکتر ارشادی
7 جزوه درس بهداشت و اصول پرورش طيور دكتر پيمان بيژن زاد
8 جيره نويسي تغذيه آبزيان دكتر حشمت سپهري مقدم 91
9 آشنایی با بیماریهاي طیور آقاي حسین حسنی
10 کانال های آب رسانی :دكتراسماعيل يساري- مهندس بابك مومني 1391