گروه های تخصصی

شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.
ردیف عنوان ثبت نام دوره
1 آزمون تخصصی (گندم) مربیان همگام با کشاورز آذربایجان غربی ثبت نام
2 آزمون تخصصی (سیب) مربیان همگام با کشاورز آذربایجان غربی ثبت نام
3 آزمون تخصصی مربیان همگام با کشاورز استان کردستان ثبت نام
4 آزمون تخصصی مربیان همگام با کشاورز استان مرکزی ثبت نام
5 آزمون تخصصی و تسهیل گری مربیان همگام با کشاورز کرمانشاه (مرحله دوم) ثبت نام
6 آزمون تخصصی و تسهیل گری مربیان همگام با کشاورز زنجان ثبت نام
شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.

کشاورزی علم محور

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: مصوبه ممنوعیت واردات و تولید محصولات تراریخته در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید و به کمیته زیربنایی کمیسیون تلفیق ارجاع و آنجا هم تصویب شد.

به گزارش پژوهشکده مجازی کشاورزی و امنیت غذایی، عباس پاپی‌زاده بالنگان سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی 

نشریه تخصصی