گروه های تخصصی

شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.
ردیف عنوان ثبت نام دوره
1 آزمون تخصصی ( باغی ) و تسهیلگری مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز خراسان شمالی ثبت نام
2 آزمون تخصصی ( زراعی ) و تسهیلگری مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز خراسان شمالی ثبت نام
3 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان اردبیل ثبت نام
4 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان سمنان (پسته) ثبت نام
5 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان سمنان (گندم، کلزا) ثبت نام
6 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان خوزستان (خرما) ثبت نام
7 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان خوزستان (ذرت) ثبت نام
شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.

کشاورزی علم محور

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: مصوبه ممنوعیت واردات و تولید محصولات تراریخته در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید و به کمیته زیربنایی کمیسیون تلفیق ارجاع و آنجا هم تصویب شد.

به گزارش پژوهشکده مجازی کشاورزی و امنیت غذایی، عباس پاپی‌زاده بالنگان سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی 

نشریه تخصصی