گروه های تخصصی

شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.
ردیف عنوان ثبت نام دوره
8 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان سمنان (پسته) ثبت نام
9 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان سمنان (گندم، کلزا) ثبت نام
10 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان خوزستان (خرما) ثبت نام
11 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان خوزستان (ذرت) ثبت نام
12 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان خوزستان (گندم، جو، کلزا) ثبت نام
13 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان گلستان ثبت نام
14 آزمون تخصصی ( باغی ) و تسهیلگری مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان قم ثبت نام
شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.

کشاورزی علم محور

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: مصوبه ممنوعیت واردات و تولید محصولات تراریخته در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید و به کمیته زیربنایی کمیسیون تلفیق ارجاع و آنجا هم تصویب شد.

به گزارش پژوهشکده مجازی کشاورزی و امنیت غذایی، عباس پاپی‌زاده بالنگان سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی 

نشریه تخصصی