گروه های تخصصی

شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.
ردیف عنوان ثبت نام دوره
15 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان یزد ثبت نام
16 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان همدان ثبت نام
17 آزمون تخصصی مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان اصفهان ثبت نام
18 آزمون تخصصی و تسهیلگری مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان گیلان ثبت نام
19 آزمون تخصصی ( باغی ) مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان کرمان ثبت نام
20 آزمون تخصصی ( زراعی ) مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان کرمان ثبت نام
21 آزمون تخصصی ( دامی ) و تسهیلگری مرذبیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان لرستان ثبت نام
شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.

کشاورزی علم محور

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: مصوبه ممنوعیت واردات و تولید محصولات تراریخته در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید و به کمیته زیربنایی کمیسیون تلفیق ارجاع و آنجا هم تصویب شد.

به گزارش پژوهشکده مجازی کشاورزی و امنیت غذایی، عباس پاپی‌زاده بالنگان سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی 

نشریه تخصصی