گروه های تخصصی

شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.
ردیف عنوان ثبت نام دوره
22 آزمون تخصصی ( زراعی ) و تسهیلگری مرذبیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان لرستان ثبت نام
23 آزمون تخصصی (گندم) مربیان همگام با کشاورز آذربایجان غربی ثبت نام
24 آزمون تخصصی (سیب) مربیان همگام با کشاورز آذربایجان غربی ثبت نام
25 آزمون تخصصی مربیان همگام با کشاورز استان کردستان ثبت نام
26 آزمون تخصصی مربیان همگام با کشاورز استان مرکزی ثبت نام
27 آزمون تخصصی و تسهیل گری مربیان همگام با کشاورز کرمانشاه (مرحله دوم) ثبت نام
28 آزمون تخصصی و تسهیل گری مربیان همگام با کشاورز زنجان ثبت نام
شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.

کشاورزی علم محور

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: مصوبه ممنوعیت واردات و تولید محصولات تراریخته در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید و به کمیته زیربنایی کمیسیون تلفیق ارجاع و آنجا هم تصویب شد.

به گزارش پژوهشکده مجازی کشاورزی و امنیت غذایی، عباس پاپی‌زاده بالنگان سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی 

نشریه تخصصی