شماره مطلب: 2185

Soil Microbiology and Sustainable Crop Production

نویسنده: 
Geoffrey R. Dixon
انتشارات: 
Springer
تعدات صفحات: 
451
موضوع: 
میکروبیولوژی خاک و پایدار تولید محصولات کشاورزی
کارگروه: 
حجم: 
6.41MB