شماره مطلب: 2194

Sustainable Irrigation Development

نویسنده: 
Eric ANTWI OFOSU
انتشارات: 
CRC Press
تعدات صفحات: 
282
موضوع: 
توسعه آبیاری پایدار
کارگروه: 
حجم: 
6.4MB