شماره مطلب: 2195

Sustainable Irrigation Management

نویسنده: 
Y. Villacampa Esteve
انتشارات: 
WIT Press
تعدات صفحات: 
401
موضوع: 
مدیریت آبیاری پایدار
کارگروه: 
حجم: 
11.36MB