شماره مطلب: 2210

Water Harvesting in Sub-Saharan Africa

نویسنده: 
William Critchley
انتشارات: 
Routledge
تعدات صفحات: 
218
موضوع: 
برداشت آب در کشورهای جنوب صحرای آفریقا
کارگروه: 
حجم: 
10.12MB