شماره مطلب: 231

Biochemical composition of haemagglutinin-based influenza virus-like particle vaccine produced by transient expression in tobacco plants

نویسنده: 
Franc  ois Le Mauff 1,2 , Genevi  eve Mercier 2
انتشارات: 
Plant Biotechnology Journal
تعدات صفحات: 
9
کارگروه: 
حجم: 
792KB