شماره مطلب: 3397

PLANT-ASSOCIATED BACTERIA

نویسنده: 
SAMUEL S. GNANAMANICKAM
انتشارات: 
Springer
تعدات صفحات: 
716
موضوع: 
باکتری وابسته به گیاه
کارگروه: 
حجم: 
9.85MB