شماره مطلب: 3415

Transgenic Plants

نویسنده: 
Jim M. Dunwell
انتشارات: 
Springer
تعدات صفحات: 
484
موضوع: 
گیاهان تراریخته
کارگروه: 
حجم: 
8.69MB