نام کتاب: نويسنده:
:دكتراسماعيل يساري- مهندس بابك مومني
تاريخ انتشار:
1391
انتشارات:
تعدات صفحات:
72
حجم:
5MB
موضوع:
کانال های آب رسانی
براي دانلود عضو شويد
ردیف عنوان نویسنده سال انتشار
1 کانال های آب رسانی :دكتراسماعيل يساري- مهندس بابك مومني 1391
2 آشنایی با بیماریهاي طیور آقاي حسین حسنی
3 پرورش دام ((گوسفند ، بز و گاو)) محمد ابراهيم نوريان سرور 1392
4 جزوه درس بهداشت و اصول پرورش طيور دكتر پيمان بيژن زاد
5 جيره نويسي تغذيه آبزيان دكتر حشمت سپهري مقدم 91
6 جزوه میوه کاری در مناطق معتدل دکتر ارشادی
7 جزوه ذرت مهندس رستمی – مهندس قربانی
8 جزوه بذر شناسی دکتر حسینی مقدم
9 جزوه اصول زراعت دکتر خواجه پور
10 مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي محسن فرشادفر، غلامرضا بخشي خانيكي