شماره مطلب: 3218

Practices of Irrigation & On-farm Water Management

نویسنده: 
M.H. Ali
انتشارات: 
Springer
تعدات صفحات: 
571
موضوع: 
مدیریت تمرین های آبیاری و آب درمانی
کارگروه: 
حجم: 
6.1MB