شماره مطلب: 3227

Sustainable Irrigation Management, Technologies and Policies

نویسنده: 
Y. Villacampa Esteve
انتشارات: 
WIT Press
تعدات صفحات: 
401
موضوع: 
مدیریت آبیاری پایدار، فن آوری ها و سیاست ها
کارگروه: 
حجم: 
11.36MB