شماره مطلب: 327

گزارش شوراي ملي نخود ايران

نویسنده: 
دكتر رضا حق پرست
انتشارات: 
معاونت موسسه تحقيقات كشاورزي ديم
تعدات صفحات: 
94
موضوع: 
اهميت توليد و تجارت نخود
کارگروه: 
حجم: 
4.7MB