شماره مطلب: 3358

Metabolic Engineering of Plant Secondary Metabolism

نویسنده: 
R. Verpoorte
انتشارات: 
KLUWER ACADEMIC
تعدات صفحات: 
297
موضوع: 
مهندسی متابولیسم گیاه ومتابولیسم ثانویه
کارگروه: 
حجم: 
4.68MB