شماره مطلب: 3368

NITROGEN FIXATION AND METABOLISM IN SOYBEAN PLANTS

نویسنده: 
TAKASHI SATO
انتشارات: 
Nova Science
تعدات صفحات: 
140
موضوع: 
اصلاح نیتروژن و متابولیسم در گیاهان سویا
کارگروه: 
حجم: 
4.08MB