شماره مطلب: 3379

PLANT BREEDING AND BIOTECHNOLOGY

نویسنده: 
DENIS J. MURPHY
انتشارات: 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
تعدات صفحات: 
453
موضوع: 
گیاهان دارویی و بیوتکنولوژی
کارگروه: 
حجم: 
2MB