نام کتاب: نويسنده:
محسن فرشادفر، غلامرضا بخشي خانيكي
تاريخ انتشار:
انتشارات:
تعدات صفحات:
339
حجم:
5MB
موضوع:
مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي
براي دانلود عضو شويد
ردیف عنوان نویسنده سال انتشارترتیب نزولی
1 جزوه اصول زراعت دکتر خواجه پور
2 جزوه بذر شناسی دکتر حسینی مقدم
3 جزوه ذرت مهندس رستمی – مهندس قربانی
4 جزوه میوه کاری در مناطق معتدل دکتر ارشادی
5 جزوه درس بهداشت و اصول پرورش طيور دكتر پيمان بيژن زاد
6 آشنایی با بیماریهاي طیور آقاي حسین حسنی
7 مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي محسن فرشادفر، غلامرضا بخشي خانيكي
8 کانال های آب رسانی :دكتراسماعيل يساري- مهندس بابك مومني 1391
9 پرورش دام ((گوسفند ، بز و گاو)) محمد ابراهيم نوريان سرور 1392
10 جيره نويسي تغذيه آبزيان دكتر حشمت سپهري مقدم 91