نام کتاب: نويسنده:
دکتر خواجه پور
تاريخ انتشار:
انتشارات:
تعدات صفحات:
134
حجم:
855KB
موضوع:
یک جزوه خلاصه و جامع در رابطه با: طبقه بندی گیاهان، اندام گیاهان، محیط های رشد، اقلیم، تغذیه و ... که میتوان مورد استفاده دانشجویان در تمامی مقاطع قرار گیرد.
براي دانلود عضو شويد
ردیف عنوان نویسندهترتیب نزولی سال انتشار
1 کانال های آب رسانی :دكتراسماعيل يساري- مهندس بابك مومني 1391
2 آشنایی با بیماریهاي طیور آقاي حسین حسنی
3 جيره نويسي تغذيه آبزيان دكتر حشمت سپهري مقدم 91
4 جزوه درس بهداشت و اصول پرورش طيور دكتر پيمان بيژن زاد
5 جزوه میوه کاری در مناطق معتدل دکتر ارشادی
6 جزوه بذر شناسی دکتر حسینی مقدم
7 جزوه اصول زراعت دکتر خواجه پور
8 مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي محسن فرشادفر، غلامرضا بخشي خانيكي
9 پرورش دام ((گوسفند ، بز و گاو)) محمد ابراهيم نوريان سرور 1392
10 جزوه ذرت مهندس رستمی – مهندس قربانی