نام کتاب: نويسنده:
مهندس رستمی – مهندس قربانی
تاريخ انتشار:
انتشارات:
تعدات صفحات:
53
حجم:
912KB
موضوع:
این جزوه حاوی مطالبی مفید پیرامون گیاه شناسی، شرایط مورد نیاز، نحوه کاشت داشت و برداشت، تناوب، تغذیه و .... گیاه ذرت می باشد
براي دانلود عضو شويد
ردیف عنوان نویسندهترتیب نزولی سال انتشار
1 کانال های آب رسانی :دكتراسماعيل يساري- مهندس بابك مومني 1391
2 آشنایی با بیماریهاي طیور آقاي حسین حسنی
3 جيره نويسي تغذيه آبزيان دكتر حشمت سپهري مقدم 91
4 جزوه درس بهداشت و اصول پرورش طيور دكتر پيمان بيژن زاد
5 جزوه میوه کاری در مناطق معتدل دکتر ارشادی
6 جزوه بذر شناسی دکتر حسینی مقدم
7 جزوه اصول زراعت دکتر خواجه پور
8 مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي محسن فرشادفر، غلامرضا بخشي خانيكي
9 پرورش دام ((گوسفند ، بز و گاو)) محمد ابراهيم نوريان سرور 1392
10 جزوه ذرت مهندس رستمی – مهندس قربانی