نام کتاب: نويسنده:
دكتر حشمت سپهري مقدم
تاريخ انتشار:
91
انتشارات:
دانشگاه پیام نور
تعدات صفحات:
72
حجم:
605KB
موضوع:
براي دانلود عضو شويد
ردیف عنوان نویسنده سال انتشارترتیب صعودی
1 جيره نويسي تغذيه آبزيان دكتر حشمت سپهري مقدم 91
2 پرورش دام ((گوسفند ، بز و گاو)) محمد ابراهيم نوريان سرور 1392
3 کانال های آب رسانی :دكتراسماعيل يساري- مهندس بابك مومني 1391
4 جزوه ذرت مهندس رستمی – مهندس قربانی
5 جزوه میوه کاری در مناطق معتدل دکتر ارشادی
6 جزوه درس بهداشت و اصول پرورش طيور دكتر پيمان بيژن زاد
7 آشنایی با بیماریهاي طیور آقاي حسین حسنی
8 مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي محسن فرشادفر، غلامرضا بخشي خانيكي
9 جزوه اصول زراعت دکتر خواجه پور
10 جزوه بذر شناسی دکتر حسینی مقدم