نام کتاب: نويسنده:
دكتر پيمان بيژن زاد
تاريخ انتشار:
انتشارات:
تعدات صفحات:
255
حجم:
5.1MB
موضوع:
بهداشت و اصول پرورش طيور
براي دانلود عضو شويد
ردیف عنوانترتیب نزولی نویسنده سال انتشار
1 آشنایی با بیماریهاي طیور آقاي حسین حسنی
2 جزوه اصول زراعت دکتر خواجه پور
3 جزوه بذر شناسی دکتر حسینی مقدم
4 جزوه درس بهداشت و اصول پرورش طيور دكتر پيمان بيژن زاد
5 جزوه ذرت مهندس رستمی – مهندس قربانی
6 جزوه میوه کاری در مناطق معتدل دکتر ارشادی
7 جيره نويسي تغذيه آبزيان دكتر حشمت سپهري مقدم 91
8 مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي محسن فرشادفر، غلامرضا بخشي خانيكي
9 پرورش دام ((گوسفند ، بز و گاو)) محمد ابراهيم نوريان سرور 1392
10 کانال های آب رسانی :دكتراسماعيل يساري- مهندس بابك مومني 1391